Het prille begin

Oprichting

Stichting Oecumenische Vieringen Eindhoven (SOVE) werd in februari 2010 opgericht in nauwe samenwerking met de toenmalige Stichting Leerhuis & Liturgie Amsterdam. Nadien werd dat De Nieuwe Liefde, nu Ekklesia Amsterdam. Maar de belangrijkste contacten van het eerste uur waren er met Leerhuis en Liturgie Brabant in Veldhoven. Na 15 fantastische jaren is besloten om deze laatst genoemde organisatie op te heffen per september 2019 maar de samenwerking en de gemeenschappelijke activiteiten voort te zetten. Tot in lengte van jaren!

Enthousiasme en overtuiging

Het oprichtingsbestuur koesterde de overtuiging dat een breed gedragen oecumenisch initiatief voor (her)inspiratie van het christelijke gedachtegoed zou zorgen. De kiem werd gelegd door de behoefte aan kwalitatief aansprekende vieringen en bijeenkomsten. Maar ook verdieping en duiding van de Bijbelverhalen en de dorst naar het prachtige Oosterhuis-repertoire maakten dat de teerling werd geworpen!