Leerhuis

Wat is een leerhuis?
Het leerhuis is de plaats waar mensen, voor het eerst of opnieuw, bijeenkomen om kennis te nemen van de Bijbel als Groot Verhaal van bevrijding. Zij wensen deze oude verhalen, van generatie op generatie doorgegeven, te spiegelen aan hun eigen ervaringen en aan de realiteit van de wereld waarin zij leven, zonder dogmatische beperkingen. Zo houden zij de hoop op een andere, nieuwe wereld levend.

Wie geeft het leerhuis?
Elk seizoen vindt er een openingsbijeenkomst plaats gevolgd door zeven leerhuizen. Aan de hand van het thema van het seizoen wordt er uitleg gegeven van Bijbel- en andere bronteksten door Alex van Heusden, als exegeet en judaïcus verbonden aan Leerhuis Ekklesia Amsterdam. Het thema voor 2023-2024: Tussen dood en leven

Waar, wat, hoe en hoeveel?
Het thema van seizoen 2023-2024 is ‘TUSSEN DOOD EN LEVEN’. De Leerhuizen worden georganiseerd door SOVE in de Johanneskerk en zijn te volgen na betaling van € 10 ,- Het tijdstip is op de tweede of derde donderdag van de maand om 15.30 uur. Klik <hier voor de agenda>

Betaling?
Kiest u ervoor om het gehele seizoen in één keer per bank over te maken? Stort dan uw bijdrage op bankrekening NL06 RABO 0157 0702 04 t.n.v. Stg. Oecumenische Vieringen Eindhoven o.v.v. Leerhuis 2023-2024.

Informatie?
Voor informatie over het leerhuis kunt u contact opnemen met:
Michel Besnard: e-mail: michelbesnard6@gmail.com
of telefonisch: 040-2810073

Leerhuis 2018-2019 in de Emmanuëlkerk Veldhoven

Toelichting Leerhuis

  • Een leerhuis staat in een traditie die Bijbelverhalen uitlegt en toepasbaar maakt voor het dagelijks leven.
  • In een Leerhuis wordt het oorspronkelijke verhaal verteld, ontdaan van dogma’s, regels en gewoontes zoals die in de loop der eeuwen zijn ontstaan.
  • Het leerhuis is bedoeld voor iedereen.
  • Het leerhuis is een praktische voorbereiding voor diegenen die naar de dan aankomende vieringen gaan.
  • Tijdens een Leerhuis kan worden geluisterd, maar men kan ook vragen stellen of in discussie gaan.
  • Het leerhuis wordt verzorgd aan de hand van het jaarthema en in overleg met de Ekklesia Amsterdam
  • De exegeet (uitlegger) is Alex van Heusden van deze stichting.