Koor

Projectkoor en Oosterhuis

Het Projectkoor werd bij de start van het project Leerhuis & Liturgie Brabant in 2004 geformeerd. Het is samengesteld uit zo’n vijftig mensen afkomstig uit de hele regio en staat onder de bezielende leiding van dirigent Karel Baken. Het repertoire bestaat veelal uit liederen op teksten van Huub Oosterhuis.

Magnifiek meerstemmig

Anno 2023 verleent het koor haar medewerking aan de vieringen van SOVE. Het prachtige meerstemmige repertoire leent zich bij uitstek voor deze oecumenische samenkomsten maar is ook zeer geschikt voor andere gelegenheden als rouwen en trouwen. Het amateurkoor is daarvoor oproepbaar maar tevens afhankelijk van de agenda’s van haar leden. Een team van bevlogen en vakkundige pianisten zorgt voor de muzikale begeleiding.

Repetities

De repetitie is één keer per maand op zaterdagochtend om 10.00 uur. Kijk <hier voor de agenda van de koorrepetities>. Alle repertoire voor aankomende diensten wordt dan doorgenomen respectievelijk ingestudeerd. Alle bladmuziek is ter plekke voorhanden. De repetities zijn in de Johanneskerk in Eindhoven. Klik <hier voor een uitgebreide routebeschrijving>

Contributie

Voor lidmaatschap van het koor wordt geen contributie geheven; een vrijwillige bijdrage (ook van niet-koorleden) wordt bijzonder op prijs gesteld. Gelieve uw bijdrage te storten op IBAN: NL06 RABO 0157 0702 04 t.n.v. Stg. Oecumenische Vieringen Eindhoven o.v.v. “koor 2022-2023” respectievelijk “gift 2022-2023”.

Beklijvend bezield zingen

Het is iedere SOVE-viering weer geweldig te ervaren hoe bezield en geestdriftig deelnemers aan die viering de prachtige, inspirerende liederen meezingen, samen met het koor! Het Projectkoor SOVE wil hier nog heel lang mee doorgaan. Aanwas van het koorledenbestand is daarom een aandachtspunt. Zowel dames als heren zijn van harte welkom. Enige ervaring met meerstemmigheid is een pré. Zingen is gezond en werkt helend op longfuncties en welzijn!

Dirigent Karel Baken
Sove dirigent Karel Baken

Informatie Projectkoor

Voor verdere informatie over het koor kunt u mailen met
Michel Besnard : michelbesnard6@gmail.com
Ook vóór en ná de viering bestaat die mogelijkheid.