150 psalmen zingen met  bevlogen mensen!

Eindhoven 17 februari 2024, een verslag (klik voor .pdf)

Een zaterdagmiddag in februari; het leek wel lente. Heel zacht weer en de eerste merel kon je horen .

Velen gingen die middag naar de Johanneskerk in Eindhoven om te luisteren naar de warme en melodieuze klanken van de muziek van Antoine Oomen op de teksten van Huub Oosterhuis. Tot verrassing maar zeker ook  tot blijdschap van de organisatoren van de drie kleine geloofsgemeenschappen in het Eindhovense, de Kapel, Oase en Stichting Oecumenische Vieringen Eindhoven (Sove) was de kerk helemaal uitverkocht. Er kon niemand meer bij.

Weer bleek Eindhoven net als bij de evenementen van de 1000 stemmen open te staan voor de teksten van Huub Oosterhuis.

Die teksten schenken je  momenten van religieuze ontroering,  van enerzijds inzicht in het wezen  van je bestaan en van je diepgang en soms even brengen ze je tot het bereiken van wat je je bron,  het diepste van je wezen  of het ervaren van de liefde  mag noemen, anderzijds brengen ze je ook het besef bij van de sociale betrokkenheid bij je medemens zoals Huub Oosterhuis ons die voorhield.

Zoals een priester verbonden aan de KRONCRV ooit tegen mij zei : “In pulchro Deus est: in de schoonheid kun je de Eeuwige vinden”.

Wat een prachtige melodieën heeft Antoine Oomen op die Oosterhuis-teksten gemaakt en we mochten veel refreinen meezingen! Een toehoorder zei: De combinatie Oosterhuis Oomen: één en één is drie.

Na afloop waren er anderen  die zeiden dat ze tranen van ontroering in de ogen kregen.

In feite mogen we spreken van 150 gloednieuwe liturgische liederen, kerkliederen dus. Noch in de protestantse noch in de katholieke kerken hoor je ze zingen.

De teksten van de hertaling van de psalmen , de vrije vertaling dus van de hand van Huub Oosterhuis geven de mensen grote troost en uitzicht in hun leven en op een aarde  waar het goed zal komen.

Aanwezig was ook Colet van de Ven, de weduwe van Huub. Zij sprak aan het slot Antoine Oomen toe en lichtte toe hoe Huub en hij een twee-eenheid zijn geweest, en tegelijkertijd  elkaar ook scherp hielden.

Natuurlijk zijn niet alle 150 psalmen in het concert op genomen, dan zou het een marathon zijn geweest, maar met 28 stukken was het een aangenaam programma.

Het concert was ingedeeld in drie gedeelten telkens onderbroken door een toelichting.

Het eerste en het derde gedeelte bestond uit koorzang, waarvan flink wat delen door de toehoorders konden worden meegezongen, Dat deed men uit volle borst!

Het fijne van de melodieën van Antoine is dat ze gemakkelijk meegezongen kunnen worden ook al heb je ze nog nooit gehoord. Zo behoort een kerklied toch te zijn, lekker allemaal zingen! 

En als de koorzangers even rust kregen waren daar inleidingen door Alex van Heusden, exegeet en judaicus en Kees Kok, theoloog en liturg, beiden verbonden aan de Ekklesia Amsterdam, de bakermat van het werk van Oosterhuis!

Alex van Heusden  had het over de plaats van de psalmen in de Bijbel.

 Zijn al die psalmen wel van de hand van koning David, laat staan door hem begeleid met de harp of een ander snaarinstrument? Zo vroeg hij zich af: het staat te bezien, net zoals de vraag gerechtvaardigd is of alle beschreven en bezongen gebeurtenissen wel echt hebben plaatsgevonden is. Een ding is zeker: de misdadigers en de despoten zullen in de afgrond verdwijnen en de rechtvaardigen zullen de aarde beërven. Dat thema komt vele malen voor in de psalmen.

Het tweede gedeelte van het concert werd gegeven door de solisten Heleen Oomen (mezzo-sopraan) en Mark Walter (bariton). Jonge mensen nog, die psalmen zingen!

Daarna de tweede spreker  Kees Kok ook van de Ekklesia Amsterdam.

Hij vertelde hoe Huub Oosterhuis eigenlijk al zijn hele leven aan de Psalmen heeft zitten werken, hoe het wereldtoneel met al zijn verschrikkingen oorlogen en mensenleed ook invloed had op zijn vertalingen.

De harde taal van de psalmen waarin wordt gesproken over “de goddelozen” heeft Huub niet geschuwd. Hij hertaalde dat behoorlijk fel in de woorden “Ploert en schender”,

Maar tot slot: wat ook een prachtig koor, dat daar onder leiding van Antoine Oomen stond, het koor voor nieuwe Nederlandstalige religieuze muziek, zuivere stemmen en een uitstekende dynamiek. Vooral de pianissimo gedeelten maakten op mij grote indruk.

Wat fijn is het dan om aan het eind van de middag met zijn allen samen met dat koor te mogen zingen:

“Eeuwige, hier, nu

Die ons adem geeft

Gezegend Gij

Om leven dat doorgaat

Om dagen van morgen
God ondenkbaar

Boven alle machten van de wereld

Gij God alleen

Op violen en gitaren

Op toetsen harpen saxofonen

Fluiten en bazuinen

Met stemmen schorre klare

Hoge lage.

(Psalm 150, de laatste)

En dan: welgemoed naar huis!

  • Als u interesse hebt om de teksten van Huub Oosterhuis op de muziek van Antoine  Oomen in Eindhoven ook te horen en vooral in de liturgie mee te maken kom dan naar onze  maandelijkse oecumenische Vieringen. Als u even een mailtje stuur naar info@sove-eindhoven.nl ontvangt u vooraf informatie over de aanstaande viering.
  • Als u zelf graag het soort inspirerende liederen zoals u hebt gehoord op 17 februari wilt zingen kom dan zingen in het koor van Sove, het enige koor in de regio Eindhoven dat consequent deze liederen ten gehore brengt tijdens de viering.

Opgave bij Karel Baken (tel. 0402436421 of 0625311083) of Michel Besnard (tel. 0402810073 of 0620017247)

Of per mail michelbesnard6@gmail.com of c.a.j.baken@kpnplanet.nl