Vieringen

Seizoen 2022-2023:
‘Een radicale jood’.

De 7 brieven van Paulus

Ieder seizoen wordt gekozen voor een jaarthema. Voorafgaand aan een viering vindt er een Leerhuisavond plaats, waar aan de hand van dit thema uitleg wordt gegeven van Bijbelteksten door Alex van Heusden. Deze teksten en de daarop afgestemde liederen van Huub Oosterhuis vormen de basis van de inhoud van de vieringen die voorbereid worden door de voorganger, Projectkoor dirigent Karel Baken en een Liturgiegroep bestaande uit leden van het Projectkoor.

Er vinden per seizoen acht oecumenische vieringen plaats op een zaterdagavond om 18.30 uur in de Johanneskerk te Eindhoven. Verschillende voorgangers verlenen hun medewerking aan de vieringen.
Kijk <hier voor de agenda van de vieringen>