Vieringen

Seizoen 2019-2020
‘DRIESTROMENLAND’

Joden, christenen en moslims tussen 1219 en 1546.

Komend seizoen wordt de derde en laatste episode van het Driestromenland uitgediept. De focus ligt op de geschiedenis van de drie grote monotheïstische religies omdat de kennis en duiding daarvan leidt tot een beter onderling verstaan.

Kruistochten en kerkelijke dogmatiek.

In het jaar 1219, ten tijde van de vijfde kruistocht, vond in de Nijldelta een ontmoeting plaats tussen Franciscus van Assisi en Malik al-Kamil, de sultan van Egypte. Het leidde niet tot een vredesakkoord tussen de strijdende partijen, de Europese christenen aan de ene en de moslims in Egypte en het Nabije Oosten aan de andere kant. De kruistochten woedden nog ruim een halve eeuw voort en eindigden met een christelijke nederlaag.
Europa is inmiddels een grotendeels christelijk continent. Aan de universiteiten voert de theologie de boventoon. Maar er wordt ook gezaagd aan de poten van de kerkelijke dogmatiek door vrije, onafhankelijke geesten, zoals Abélard. De Joden krijgen te maken met toenemende beperkingen. De moslims op het Iberisch schiereiland moeten langzamerhand het veld ruimen, maar rukken op vanuit Istanboel nadat het Oost-Romeinse Rijk in 1453 ten val is gekomen.

Omwenteling naar humanisme.

Het jaar 1492 markeert een omwenteling: Christoforo Colon ‘ontdekt’ Amerika – begin van het kolonialisme – en de Joden en moslims worden verdreven uit Spanje. Het humanisme komt op, de zelfstandig denkende mens, zoals Desiderius Erasmus, die de oude gewijde teksten kritisch gaat lezen en grondig onderzoeken. Het katholieke christendom komt van allerlei kanten onder vuur te liggen, ‘ketterse’ bewegingen winnen terrein, mede dankzij de boekdrukkunst, en dan verschijnt er een augustijner monnik ten tonele, Martin Luther, bij wie de geschiedwetenschap de Reformatie laat beginnen.

Voor iedere viering en leerhuis een aparte uitgave

Toelichting Vieringen

Ieder seizoen wordt gekozen voor een jaarthema. Voorafgaand aan een viering vindt er een Leerhuisavond plaats, waar aan de hand van dit thema uitleg wordt gegeven van Bijbelteksten door Alex van Heusden. Deze teksten en de daarop afgestemde liederen van Huub Oosterhuis vormen de basis van de inhoud van de vieringen die voorbereid worden door de voorganger, Projectkoor dirigent Karel Baken en een Liturgiegroep bestaande uit leden van het Projectkoor.

Er vinden per seizoen acht oecumenische vieringen plaats op een zaterdagavond om 18.30 uur in de Ontmoetingskerk te Eindhoven. Verschillende voorgangers verlenen hun medewerking aan de vieringen.
Kijk <hier voor de agenda van de vieringen>

Print Friendly, PDF & Email

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *