We geloven!

MISSIE:
Inspiratie putten uit de kern van de Bijbelverhalen. Onvoorwaardelijke liefde voor de ander. Diaconie ter ondersteuning van het dagelijkse leven.

WERKWIJZE:
SOVE organiseert oecumenische leerhuizen en vieringen. Zij is geen kerk maar een open gemeenschap. Iedereen is welkom. Zij werkt samen met mensen van binnen en buiten bestaande kerkgenootschappen. Trefwoorden zijn: elkaar inspireren vanuit vernieuwing en verdieping.

ONTSTAAN: 
De aansluiting met de toenmalige Stichting Leerhuis & Liturgie, De Nieuwe Liefde en nu Ekklesia Amsterdam en met Leerhuis en Liturgie Brabant in Veldhoven leidde tot de oprichting van SOVE in februari 2010.

De stellige overtuiging dat breed gedragen oecumene voor broodnodige inspiratie van het christelijke gedachtegoed zou zorgen; de behoefte aan kwalitatief aansprekende bijeenkomsten tezamen met het Oosterhuis-repertoire zorgde voor de ontmoeting van missie en mogelijkheden.