Viering met Paul Clement

Datum/Tijd
Datum - 07/03/2020
18:30 - 19:30

Locatie
Ontmoetingskerk

Categorieën


Het jaar 1453: De val van Constantinopel


Na het jubileum dat we gevierd hebben op 1 februari gaan we welgemoed het tweede decennium
van ons bestaan in. Dat doen we op zaterdag 7 maart a.s. met een viering onder het motto : “Van nest der dwaling tot hoofdstad van roem en eer” (in het kader van ons jaarthema over de geschiedenis van joden, christenen en moslims). Voorganger is Paul Clement, augustijn, die mede aan de wieg stond van onze inmiddels opgeheven zusterorganisatie “Leerhuis en Liturgie Brabant”.

Welke hoofdstad zou in het motto bedoeld zijn? Ik houd het nog maar even als raadsel voor u verborgen. Wel verklap ik u dat we lezen uit Lucas 9 en dat in dat verhaal Petrus mededeelde dat hij op de berg, waarop Elia verscheen best wel drie tenten wilde bouwen om er te gaan wonen. Dat ging toen even niet door. Uiteindelijk is Petrus ergens anders terecht gekomen.

Paul gaat daar over vertellen. Aan het slot zingen we “Hoe ver te gaan” als om aan te geven wat een lange reis het is om in de hoofdstad van roem en eer te arriveren.

Van harte welkom zaterdag 7 maart om 18.30 uur in de Ontmoetingskerk aan de Meerkollaan Eindhoven.

Namens SOVE
Michel Besnard


Pianist: Ronald Kamminga

Liederen voor de viering van 7 maart:

  • Neerdalen, zonder refrein, met als tekst: gij die voor mij de ruimte schiep
  • Stilte nu, uit psalm 65
  • Woord dat ruimte schept
  • Waarom wanneer, staan in licht
  • Gij die de stomgeslagen mond verstaat
  • Delf mijn gezicht op
  • Hoe ver te gaan
  • Goed is dat je niet doet wat slecht is, uit psalm 1

Geef een reactie