Repetitie – projectkoor

Datum/Tijd
Datum - 20/01/2024
10:00 - 13:00

Locatie
Johanneskerk

Categorieën


Koorrepetitie op 18 januari 10-13 uur, piano Geert Broeksteeg
Programma voor de viering van 3 februari voorganger Alex van Heusden
Thema : ‘Lichaam en ziel’

– stilte
– welkom / kaars
– lied: Alles wacht op U VL. 107
– gebed door voorganger
– lied: Kom jij hoog van de bergen, psalm 121 vrij
– voorlezing: Genesis 2, 1-7
– lied: Die chaos schiep (Schriftlied) VL 269
– overdenking,
– vredewens: lied: Dat wij volstromen met levensadem VL 741 (zie bijlage)
– stilte
AGAPE
– muziek
– inzameling
– brood en wijn
– lied: Zoudt Gij ooit mij beschamen (Sacrament van hoop) VL 674
– uitnodiging tot delen
– muziek
– lied: Liefde lichaam van zon VL 326
– Voorlezing: Ballade van de mens, ten dage dat Hij maakte VL 278
– voorbede door voorganger,
– onze vader, gebeden
– zegenwens
– lied: Ander ouder (jij nog naamloze) VL907
Let op! Daarnaast repeteren we ook :
– Lied: Met niets van niets zijt Gij begonnen, VL 276
– Lied: Woord dat ruimte schept, VL 537

Karel Baken