Repetitie – projectkoor

Datum/Tijd
Datum - 24/02/2024
10:00 - 13:00

Locatie
Johanneskerk

Categorieën


piano Harrie van den Akker

Programma voor de viering van 2 maart voorganger Henk Baars

Thema :  ‘Uit de doden opgewekt’ Een verhaal van bevrijding

–                stilte

–                welkom / kaars

–                lied: Gij hebt ons in de moederschoot gekend vl. 835

–                inleiding

–                lied: Waarom, wanneer  798 (Staan in licht)

–                gebed door voorganger

–                lied: Dit ene weten wij (van Henriette R. Holst)

–               voorlezing: uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs 15, 20-28

–                lied: Tijd van vloek en tijd van zegen (Tijd van Leven) vl. 795

–                overdenking,

–                stilte

–                lied: Gij, Gij peilt mijn hart Psalm 139, vrij  vl. 138-141

–                vredewens:

–                stilte

AGAPE

–                muziek

–                inzameling

–                brood en wijn

–                lied: Gij die weet wat in mensen omgaat vl. 612

–                uitnodiging tot delen

–                muziek

–                voorbede door voorganger,

–                onze vader,

–                zegenwens

–                lied: Ik zal in mijn huis niet wonen vl. 344

Let op: 

We repeteren ook: – Het zal in alle vroegte zijn (2) Dan zal ik leven 919

– Geschreven staat dat uw Messias komt  406

– mijn hart een harp en viool psalm 138 vrij