4e Online Leerhuis

Datum/Tijd
Datum - 17/02/2022
19:00 - 20:30

CategorieënJakob verhief zijn voeten
Genesis 25-30

Klik <HIER> voor het 4e online LEERHUIS

Klik <HIER> voor de PDF tekst download 

Klik <HIER> voor de PDF dia-presentatie


Het SOVE leerhuis in seizoen 2021-2022 heeft als thema: De weg van de mens.
We lezen verhalen over Abraham, Izaäk, Jakob en Jozef, vergezeld door Sara, Hagar, Rebekka, Lea en Rachel. Verhalen van mensen op weg, op de vlucht, in den vreemde, in ballingschap – één grote migratiebeweging.