Zaterdag 9 november 2019 / 18.30 uur!

Reeds nu kondigen wij van harte onze eerste viering van het seizoen 2019-2020 aan.

Die wordt gehouden op bovengenoemde datum –dus niet op de eerste zaterdag- in de Ontmoetingskerk aan de Meerkollaan te Eindhoven.

Voor onze organisatie is er iets wezenlijk veranderd. Onze zustergemeenschap in Veldhoven Leerhuis en Liturgie Brabant is namelijk opgehouden te bestaan.

Maar de mensen uit Veldhoven met name de koorleden en de leden van de liturgiegroep blijven onze diensten bijwonen en ze opluisteren. Wij gaan dus door!!

Ook de leerhuizen onder leiding van Alex van Heusden gaan door en vanaf dit seizoen in de Ontmoetingskerk.

Het jaarthema luidt dit seizoen:

“Driestromenland, Joden, Christenen en Moslims – periode 1219-1546”

De eerste viering, die van 9 november dus, staat evenwel niet in het teken van dit jaarthema. Wij besteden dan met heel veel plezier aandacht aan een heel specifieke tak van diaconie in Eindhoven: het straatpastoraat.

Rob Kosterman, de straatpastor van Eindhoven zal voorgaan in de viering en vertellen over zijn werk.

Wij zijn benieuwd wat hij zo al tegenkomt.

En we zingen ook weer: fijne liedjes van Huub Oosterhuis samen met het projectkoor o.l.v. Karel Baken.

Tot zaterdag 9 november.

 

Michel Besnard

Namens Sove

 

Voor de goede orde hieronder de namen van de bestuursleden vanaf 2019

Hans Bonnier, voorzitter

Mirjam Lemmers, secretaris

Emilio de Vlam , penningmeester

Ds. Wil van Egmond, lid en lid van de liturgiegroep

Michel Besnard, lid