Welkom bij SOVE

SOVE wil bijdragen aan het herontdekken van de kern van de Bijbelverhalen, zodat deze verhalen mensen kunnen helpen en ondersteunen in hun dagelijks leven.

SOVE wil daarom oecumenische leerhuizen en vieringen organiseren. SOVE is geen kerk, maar wil met mensen van binnen en buiten bestaande kerkgenootschappen werken vanuit de hoop op inspiratie-verdieping-vernieuwing.