Geloof en rede, het eeuwige vraagstuk

Voorgangster: Mevrouw Ds. Tineke Werner.

Reeds de grote islamitische denker Averröes(1126-1198) schreef: “Laten we als uitgangspunt nemen dat het beoefenen van de wetenschap niets anders is dan alle dingen die bestaan te bestuderen en daarover na te denken, vanuit de optiek dat ze een verwijzing vormen naar hun Maker” Maar, wordt de ruimte van God niet allengs kleiner ten gevolge van de fantastische ontwikkeling van de wetenschap in ons tijdsbestek? Wie het weet mag het zeggen!

Let u even op: de viering is dus niet op de eerste zaterdag zoals gebruikelijk maar op de tweede zaterdag zulks vanwege de dodenherdenking op 4 mei.