Seizoen 2022-2023: de zeven brieven van Paulus

Paulus was een geboren Jood

die altijd Jood gebleven is, ook nadat hij zich had aangesloten bij de messiaanse beweging in naam van Jezus. Hij was een radicale Jood, dat wil zeggen: hij probeerde het Joodse erfgoed te ontsluiten voor niet-Joden die erbij wilden horen, zonder toe te treden tot het Joodse volk en de Joodse manier van leven. Een grensganger was hij dus: hij probeerde de scheidsmuren tussen mensen af te breken en hen te verbinden met elkaar.

17 november 2022

Wie was Paulus?

lezen: Handelingen 8-9

 

15 december 2022

Hoe houden we het vol?

Fragmenten uit 1 Tessalonicenzen

 

19 januari 2023

Wijsheid en dwaasheid

Fragmenten uit 1 Korintiërs

 

16 februari 2023

Het lied van de mensenzoon

Fragmenten uit Filippenzen en Filemon

 

16 maart 2023

Op de hielen gezeten

Fragmenten uit 2 Korintiërs

 

13 april 2023

Messiaanse vrijheid

Fragmenten uit Galaten

 

11 mei 2023

Een weg van vertrouwen

Fragmenten uit Romeinen